Truyman

Ecologisch aspect

Hout is een duurzaam natuurlijk product.  De verwerking van hout vergt aanzienlijk minder energie dan andere bouwmaterialen.Ook de lange levensduur van hout is een ecologische troef.  Op het einde van hun levensduur kunnen houten producten hergebruikt, gerecycleerd of als groene brandstof benut worden. Zelfs de kleinste houtspaanders kunnen aangewend worden voor de productie van bijvoorbeeld spaanplaat.

Voor de diverse toepassingen van  hout in de bouw komen tientallen niet-schaarse houtsoorten, elk met een specifieke kleur en houttekening,  in aanmerking.

Naast de fraaie esthetische kenmerken die hout bezit, is dit natuurlijke materiaal ook ecologisch interessant.
Een doeltreffend bosbeheer verzekert een constante nieuwe aangroei van bomen en een continue houtvoorraad. Door kaprijpe bomen deskundig en met de nodige zorg te oogsten en ze uit het bos te halen, krijgen andere bomen de kans om uit te groeien. Via natuurlijke uitzaaiing na het oogsten of via aanplanting vernieuwt het bos zich op een ecologisch verantwoorde manier.